Lokaldysten

Start :

-

End :

Address : Nr.Rind Forsamlingshus.
Lokaldysten

Nr.Rind og Låstrup deltager i Lokaldysten


Traditionelt har Lokaldysten i Viborg Kommune været for de store landsbyer med over 200 indbyggere. Det er der nu ændret på, så mindre byer kan gå sammen om at deltage i Lokaldysten.


I Nr.Rind og Låstrup har borgerne tidligere haft succes med at gå sammen om fælles aktiviteter. Det skete f.eks. i 1973, hvor de 2 byers skrantende idræts- og gymnastikforeninger blev lagt sammen til en fælles idrætsforening med navnet Borup Idrætsforening.


Nu går de 2 byer så igen sammen. Denne gang i samarbejde om at dyste mod kommunens ”store” byer, ved et fælles lokaldyst-arrangement med udgangspunkt fra Nr.Rind Forsamlingshus.


Deltagerne er på forhånd sikret en økonomisk præmie, men jo bedre placering byerne får, jo højere præmie kan vi vinde. Førstepræmien er 7.000,- kroner i 2019. Arrangørerne har besluttet, at en eventuel stor gevinst skal bruges på at købe en fælles højttaler, der vil kunne bruges i Låstrup og Nr.Rind til arrangementer i byens klubber. Bliver det en god præmie tænkes en Soundboks 2. Mindre kan selvfølgelig gøre det, men hvorfor ikke sætte alle sejl ind og gå efter den store præmie.


Mødested:        Nr.Rind Forsamlingshus.


http://www.borupif.dk/forside/2019-nyheder/april/lokaldysten-2019/


https://oplevelser.viborg.dk/Idraet/Lokaldysten