Generalforsamling i Ejendomsselskab Tvis Centertorv

Start :

-

End :

Address : Kultusalen, Tvis Centret, Kirkevænget 8, 7500 Holstebro
Generalforsamling i Ejendomsselskab Tvis Centertorv

Ejendomsselskabet Tvis Centertorv indkalder til ordinær generalforsamling.


Adgangskrav til generalforsamlingen indbefatter at den deltagende har anparter i selskabet.


 


Dagsorden følger vedtægterne og følgende punkter gennemgåes:


1. Valg af dirigent.  


2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.  


3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.  


4. Valg af antal medlemmer til bestyrelsen og derefter valg af medlemmer til bestyrelsen.  


5. Valg af en bestyrelsessuppleant. 


5. Valg af revisor.  


6. Eventuelt.


Punkter under Eventuelt skal være formand Jacob Haislund i hænde senest 5. oktober på mail janoha@outlook.com eller pr. brev til Bannestrupparken 12.