Så blev det endelig tid til den udskudte Generalforsamling i Borbjerg-Hvam Borgerforening

Start :

-

End :

Address : I Multisalen Borbjerg-Hvam Kultur og Fritidscenter
Så blev det endelig tid til den udskudte Generalforsamling i Borbjerg-Hvam Borgerforening

Borgerforeningen er vært ved boller m/ pålæg og kage samt øl, vand, kaffe og the efter generalforsamlingen


Dagsorden:


1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Formandens beretning.
4. Fremlægning af revideret regnskab.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
På valg er:     
Susanne Dixen (ønsker ikke genvalg)
Lene Kjelsmark (ønsker ikke genvalg)
Jonna Nørregaard (modtager genvalg)
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest den 10/8, så det kan blive offentliggjort på https://borbjerg-hvam.dk/vores-landsby/borgerforening/ hvor også vedtægterne kan findes.


Alle medlemmer er stemmeberettigede, så husk at betale kontingent senest 14 dage før.


Alle er velkommen til at komme og høre lidt om, hvad der er sket i løbet af året.


Med venlig hilsen
Borbjerg-Hvam Borgerforening.