Snaptun Lokalråd, generalforsamling

Start :

-

End :


Snaptun Lokalråd


 


inviterer til generalforsamling onsdag den 22. maj 2019 kl. 19.00


på True North Efterskole, Havnevej 11, Snaptun.


 


Program


Kl. 19.00 – 19.15            Orientering om Fremtidsplan 2018 for Snaptun – nu med handlinger.


Kl. 19.15 – 21.00            Ordinær generalforsamling i Snaptun Lokalråd


Dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Snaptun Lokalråds beretning


3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab


4. Behandling af indkomne forslag


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer*


6. Valg af suppleanter


7. Valg af revisor


8. Valg af revisorsuppleant


9. Eventuelt


* På valg er:


Bente K. Petersen (modtager genvalg), Tommy Christensen (modtager genvalg), Peter Altenborg (modtager genvalg) og Ulla E. Jensen er udtrådt, der skal vælges et nyt medlem.


 


Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal skriftligt være tilgængelig ved generalforsamlingen.