Avis- og papirindsamling

Start :

-

End :

Phone : 21808818
Address : HSR Klakring Håndbold

Håndboldklubben HSR Klakring indsamler aviser. De skal stå klar ved fortorvs kanten kl. 9