Parkering i Snaptun

Parkering i Snaptun

Mange biler i Snaptun - folk tager til øerne, men en del bliver i Snaptun og ser muligheder for en tur.


Trafikpres i Snaptun - artikel fra Horsens Folkeblad