Historier om Snaptun Havn - planche

Historier om Snaptun Havn - planche

På plankeværket ved opmarchbåsene til færgerne i Snaptun er der opsat en flot planche om Snaptun Havn.


Det er Jens Kjær, Glud Museum, der har lavet opsætningen og teksterne for Snaptun Lokalråd. Jørn Henriksen og Tonny Hede har bistået med oplysninger.


Vi håber at rigtig mange vil finde interesse heri.