Generalforsamling Snaptun Lokalråd

Generalforsamling Snaptun Lokalråd

Generalforsamling i Snaptun Lokalråd den 15. september kl. 19.00 på True North Efterskole.


Pga. Covid-19 er der kun adgang til Dansk 1 lokalet via terrassedør som er over for JH Tømrer & Snedker.


Dagsorden


1. Valg af dirigent


2. Snaptun Lokalråds beretning


3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab


4. Behandling af indkomne forslag


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer*


6. Valg af suppleanter


7. Valg af revisor


8. Valg af revisorsuppleant


9. Eventuelt


* På valg er: Kim Eged Poulsen, Peder Hay, Karl Erik Henriksen og Martin Røjkær Knudsen, som alle modtager genvalg.


Eventuelle forslag skal være formanden i senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal være skriftlig tilgængelig ved geberalforsamlingen.