Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår

Snaptun Lokalråd ønsker med denne julehilsen Glædelig jul og Godt nytår til alle borgere, sponsorer, foreninger og frivillige samt True North Efterskole, der gennem deres arbejde for Snaptun og deltagelse i forskellige arrangementer har været med til at gøre Snaptun et endnu bedre sted at bo. 


I løbet af efteråret har der været en række forskellige arrangementer på True North Efterskole med den morsomme og eftertænksomme teaterforestilling ”Generalforsamling” i september, syv offentlige foredrag fra Aarhus Universitet og fællesspisning med foredrag om Lille Batteri med 72 deltager. 


Arbejdsgruppen til bevarelse af Tønballegård har mødtes med forskellige interessenter og forsøgt at beholde Tønballegård på offentlige hænder, så vi stadig har adgang dertil. Vi håber stadig på en løsning, men det ser svært ud, da Hedensted Kommune stopper med Naturskole på Tønballegård. Dette gør det svært at begynde nogle helt nye aktiviteter, som skaffer pengene til en husleje på ½ million kr. årligt. 


Der er opsat en vejviser på Snaptun havn – ikke for at I lokale kan finde vej, men for at lette orienteringen for turister. 


Snaptun Lokalråd har besluttet at tage imod tilbuddet på en brugt ”firer med styrmand” fra en roklub i Aarhus området efter besigtigelse i begyndelsen af januar. Herefter skal der laves vedtægter til Snaptun Roklub.


Snaptun Lokalråd har søgt om og fået bevilliget kr. 75.000 til en ny BorgerBudget proces i foråret. Det ser nu ud til at badebroen, et projekt fra BorgerBudget 2017, kan blive bygget, når stenmolen omkring Snaptun Jollehavn er færdig i foråret 2020.


Glade julehilsener