Seniorsport - Petanque

Seniorsport - Petanque

Petanqe starter så småt onsdag den 20. maj kl. 13.  Området vil vil være opdelt i mindre områder med afstand i mellem og med 8 (max 10) i hvert felt. Pauser vil være forskudt. 


Petanqueudvalget Jørgen 40216087