Rydning/oprydning på "trekanten" ved Tønballevej, Snaptun

Rydning/oprydning på "trekanten" ved Tønballevej, Snaptun

Snaptun Lokalråd sætter arbejdet i gang med rydning og oprydning af arealet, der tilhører Hedensted Kommune. Det er aftalt med Hedensted Kommune, hvordan arbejdet skal udføres. Materialet bliver afhentet med lastbil.


Det er en gruppe under lokalrådet, der skal forestå arbejdet med bl.a. fældning. Denne gruppe arbejder også med vedligeholdelse af sti mv. i Tønballe.


Der er brug for flere hænder til at hjælpe med arbejdet, da alt materiale skal placeres langs med Tønballevej. Hvis du har lyst til at give en hånd med vil det være dejligt. Du kan eventuelt tilmelde dig, så vi ved hvormange der kommer. Se under kalender.


Det er et ønske fra borgerbudget 2017, der nu bliver realiseret.