Generalforsamlinger 22.3.


Hornborg lokalråd holder generalforsamling på fredag. d. 22.3. kl. 16.30 i Forsamlingshuset.
Umiddelbart herefter holder forsamlingshuset ekstraordinær generalforsamling samme sted