Kølkær og omegns borgerforening har fået ny bestyrelse


Så er Kølkær sikret endnu et år med en borgerfoening.
Den nye Borgerforening har konstiueret sig som flg.
Formand: Randi Skousbøll
Næstformand: Anette Poulsen
Kasserer: Lissy Toustrup
Sekretær:Tina Fløe
Medlem: Knud Holdgaard.

suppleanter:
Bruno Sørensen
Martin Brocelius
Kurt Andersen.
Vi takker for rigtig godt samarbejde med Solvej Winther.