Fællesspisning og generalforsamling


Torsdag den 12. marts kl. 18:00 på Kulturcenter Værestedet


Menu: Bestyrelsen serverer gullaschsuppe med tilbehør, - voksne 50 kr, børn 25 kr. - Øl og sodavand kan købes. – Alle er meget velkomne, - også selvom de måske ikke kan deltage hele aftenen….


Obs.: Tilmelding til fællesspisning senest mandag den 9. marts kl. 12 til Tilde – tlf. 86694510 / 61334511 eller e-mail til: kulturcenter.laastrup@gmail.com


Kl. 19:00 indledes generalforsamlingen med en grundig orientering om status på områdefornyelsen og den forestående ombygning/renovering af ”Kulturcenter Værestedet”.


Herefter kaffe og afholdelse af den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne.


Husk, - forslag fra brugere til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen senest 4 dage før generalforsamlingen.


Med venlig hilsen


Bestyrelsen