Trafiksikkerhedsplan for Hedensted Kommune


Trafiksikkerhedsplan for Hedensted Kommune


Hedensted Kommune opfordrer borgerne til at indberette trafikalt utrygge steder via hjemmesiden.


Hedensted Kommune arbejder på en ny Trafiksikkerhedsplan og indsamler data og forslag til planen i maj 2019. Den nye trafiksikkerhedsplan erstatter den tidligere Trafiksikkerhedsplan 2013-2018.


Hvor er DU utryg i trafikken?
Du kan udpege utrygge steder i perioden frem til og med den 2. juni 2019.