Arbejdet på "Trekanten" ved Tønballevej, Snaptun

Arbejdet på "Trekanten" ved Tønballevej, Snaptun

Snaptun Lokalråd, Green Team 2, har i dag arbejdet med en nænsom rydning og oprydning.


11 mand mødte op til arbejdet. Der blev ydet en stor indsats, men vi mangler stadig noget. Nu er der lys i bunden af området. Vi håber på at blive færdige med arbejdet i uge 10.


De store bunker grene mod Tønballevej bliver hentet af Hedensted Kommune.