Aktiv Samvær - årsmøde aflyst

Aktiv Samvær - årsmøde aflyst

Bestyrelsen for Aktiv Samvær har d. 11.3. besluttet at udskyde årsmødet pga smitterisiko i forhold til Corona-virus. Der vil senere blive indkaldt til nyt årsmøde.