Generalforsamling Rask Mølle Borgerforening

Start :

-

End :

Address : Stationspladsen 1, 8763 Rask Mølle

Afholdes på Rask Mølle Kro. 


Nærmere information følger.